*Το χρώμα των προϊόντων μπορεί να έχει κάποια απόκλιση από αυτό των φωτογραφιών.